Dane kontaktowe

ADRES

Siedziba:
ModesCom Sp. z o. o.
ul. Belgijska 18
54-404 Wrocław

DANE REJESTROWE

ModesCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Belgijska 18, 54-404 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000717919, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 20.000 zł opłacony w całości oraz nr NIP: 8943125156 i REGON: 369454873

Nr wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzony przez Urząd Komunikacji Elektronicznej: 12242

Formularz
kontaktowy