Dane kontaktowe

ADRES

Siedziba:
ModesCom Sp. z o. o.
Plac Fryderyka Chopina 1/1,1A
57-300 Kłodzko

DANE REJESTROWE

ModesCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kłodzku, Plac Fryderyka Chopina 1/1A, 57-300 Kłodzko, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000717919, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 20.000 zł opłacony w całości oraz nr NIP: 8943125156 i REGON: 369454873

Formularz
kontaktowy