Czym jest SIP Trunk ?

SIP Trunk to wiązka wirtualnych kanałów rozmównych służąca do połączenia dowolnej centrali telefonicznej posiadanej przez klienta z publiczną siecią PSTN poprzez platformę usługową ModesCom. Łącze SIP Trunk realizowane jest w technologii IP i z wykorzystaniem sygnalizacji SIP.

Usługa ta umożliwia wykonywanie wielu jednoczesnych połączeń wychodzących i przychodzących, pozwalając na redukcję kosztów połączeń nawet o kilkadziesiąt procent, zwłaszcza przy dużych wolumenach ruchu.

SIP Trunk dla firm

Usługa jest skierowana do Klienta, który posiada już własny system telekomunikacyjny, np. centralę PABX, SoftSwitch, bramę wielousługową (Multiservice Gateway) lub inny system na bazie serwerów aplikacyjnych, wykorzystujących SIP Trunki do komunikacji z siecią publiczną PSTN.

Jak to działa ?

Łącza IP z obsługą protokołu sygnalizacyjnego SIP (SIP Trunk) konfigurowane są na platformie usługowej ModesCom jako wiązka wirtualnych kanałów rozmównych (sesji UDP/IP), umożliwiająca wykonywanie wielu równoczesnych połączeń telefonicznych. Ilość kanałów, a dokładnie sesji połączeniowych, jest definiowana na platformie, a fizycznym ograniczeniem jest szerokość pasma IP jakim dysponuje klient w swojej lokalizacji. 
Z wiązką skojarzona jest numeracja telefoniczna sieci publicznej PSTN należąca do ModesCom, która używana jest jako numeracja wewnętrzna firmy.
Nie ma jednak przeciwwskazań aby używać jednego numeru do obsługi połączeń przychodzących i wychodzących.
W praktyce, w połączeniach punkt-punkt, będą występować dwa przypadki przedstawione na przedstawionym schemacie:

 1. Połączenie klienckiej centrali PABX z platformą ModesCom bezpośrednio, poprzez wbudowany dedykowany moduł VoIP, umożliwiający logowanie centrali na platformie usługowej.
 2. Połączenie poprzez urządzenie pośredniczące IAD pracujące jako gateway transkodujący połączenia realizowane w technice TDM na połączenia IP
  z sygnalizacją SIP.
info grafika

Funkcjonalności podstawowe

 • możliwość wykonywania wszystkich rodzajów połączeń: 
  - lokalnych i strefowych
  - międzystrefowych
  - połączeń do sieci komórkowych
  - międzynarodowych
  - połączeń z numerami alarmowymi
  - połączeń z numeracją AUS, informacyjną itp.

 • tworzenie dowolnej skróconej numeracji wewnętrznej

 • stacjonarna numeracja geograficzna, zgodna z Planem Numeracji Krajowej

 • w jednym SIP Trunku mogą być używane dowolne zakresy numerów abonenckich, z dowolnych stref numeracyjnych (również wielu stref jednocześnie)

 • autoryzacja może być realizowana dynamicznie – z użyciem loginu i hasła (połączenie z dowolnego adresu IP) lub statycznie, na podstawie stałego adresu IP

 • oprócz standardowej komunikacji UDP, realizowane są również połączenia TCP (np. w połączeniach bezpośrednich z systemami Microsoft Lync Server)

 • SIP Trunki mogą pracować w trybie backupu lub z dynamiczną zmianą obciążenia łączy (load balancing)

Korzyści

 • obniżenie kosztów wykonywanych połączeń ze względu na bardzo atrakcyjne stawki połączeń telekomunikacyjnych

 • spójna numeracja wewnętrzna całej organizacji, dająca możliwość wykonywania bezpłatnych połączeń w rozproszonej strukturze sieciowej

 • możliwość wykonywania równoczesnych połączeń telefonicznych, odpowiadających ilości wykreowanych numerów abonenckich 

 • skalowalność i elastyczność – łatwa
  i przewidywalna kosztowo rozbudowa kanałów rozmównych

 • wysoka dostępność i stabilność usługi dzięki wykorzystaniu platformy usługowej klasy operatorskiej