Czym jest Telefonia VoIP?

Telefonia VoIP to usługa telefoniczna umożliwiająca wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych oraz korzystanie z wielu funkcjonalności dostępnych w ramach przydzielonego konta. Usługa ta realizowana jest w technologii VoIP (Voice over Internet Protocol), co oznacza, że przesyłanie głosu odbywa się za pomocą łączy internetowych.

Użytkownik może korzystać z usługi za pomocą kilku rodzajów urządzeń końcowych (terminali):

- telefonu IP, tj. aparatu telefonicznego przystosowanego do realizowania połączeń w technologii VoIP,

- tradycyjnego telefonu analogowego podłączonego do bramki SIP/VoIP, dzięki której możliwa jest konwersja sygnału analogowego na cyfrowy,

- telefonu komórkowego (smartfona), komputera lub tabletu z zainstalowaną aplikacją typu Softphone, umożliwiającą prowadzenie rozmów z urządzeń mobilnych posiadających dostęp do Internetu.

W usłudze Telefonii VoIP, każdy numer stanowi w firmie oddzielne konto i numery te nie są połączone w jedną sieć, w związku z czym wiele funkcjonalności dostępnych w ramach Wirtualnej Centrali Telefonicznej w tym wariancie jest nieosiągalnych.

VoIP dla biznesu

Oferta telefonii VoIP adresowana jest w szczególności do małych i średnich firm oraz start-upów posiadających dostęp do Internetu, ceniących sobie wysoką jakość i niezawodność usług, niskie opłaty abonamentowe i stawki za połączenia telefoniczne oraz umowy na czas nieokreślony (bez okresu karencji, kar umownych, itp.) z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Jak to działa?

Nowi Klienci – otrzymują numery z wybranej przez siebie strefy numeracyjnej, zaopatrują się w telefony IP, które po konfiguracji przez ModesCom wpina się do gniazdka sieciowego z dostępem do Internetu i od tego momentu można zacząć prowadzić rozmowy. Jeśli Klient dysponuje telefonem analogowym, można go również wykorzystać poprzez wpięcie go do bramki SIP/VoIP, dostarczonej przez ModesCom. Istnieje możliwość aktywacji konta z numerem stacjonarnym na urządzeniu mobilnym (telefon komórkowy - smartfon, laptop lub tablet). W tym celu należy zainstalować aplikację typu softphone VoIP i skonfigurować konto zgodnie z instrukcją ModesCom. W takiej konfiguracji urządzenie przenośne znajdujące się w zasięgu sieci WiFi lub Internetu mobilnego (3G, LTE), umożliwia prowadzenie rozmów z numeru stacjonarnego.

Abonenci innych operatorów – mogą przenieść użytkowane dotychczas numery do sieci ModesCom a po zaopatrzeniu się w telefony IP lub bramki SIP/VoIP mogą wykonywać połączenia telefoniczne. 

Funkcjonalności podstawowe

 • przekierowanie połączeń (bezwarunkowe, przy zajętości, przy braku odpowiedzi, przy nieosiągalności)

 • konferencja trójstronna

 • prezentacja numeru

 • połączenia oczekujące

 • oddzwanianie

 • tworzenie planów połączeń wychodzącychi przychodzących

 • blokada prezentacji własnego numeru

 • funkcja nie przeszkadzać

 • odrzucanie anonimowych połączeń

Funkcjonalności dodatkowe

 • możliwość przypisania jednego numeru do kilku urządzeń (terminali abonenckich)

 • możliwość wykonywania połączeń równoległych z jednego numeru

 • dzwonienie sekwencyjne (definiowanie indywidualnego scenariusza dzwonienia na różnych terminalach)

 • poczta głosowa/wideo (przesyłanie nagranej wiadomości pocztowej w pliku wav lub avi na zdefiniowane konto e-mail Klienta)

 • nagrywanie i archiwizacja rozmów telefonicznych

Zalety wykorzystywania wirtualnej centrali telefonicznej

 • niskie ceny połączeń i abonamentów

 • darmowe rozmowy pomiędzy wszystkimi użytkownikami platformy, nie tylko w obrębie danej firmy

 • brak umów lojalnościowych – umowa na czas nieokreślony z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia

 • jakość głosu taka jak w telefonii stacjonarnej (G.711) z możliwością podwyższenia jakości do HD, przy wykorzystaniu odpowiednich kodeków

 • możliwość korzystania z numeru stacjonarnego na urządzeniach mobilnych (laptop, telefon komórkowy - smartfon, tablet)

 • numer podąża za firmą, nie jest przypisany do jej fizycznej lokalizacji – przy zmianie lokalizacji siedziby firmy możliwe jest korzystanie z tej samej puli numerów abonenckich